با نام و یاد خداوند متعال در تاریخ 94/7/29 ستاد شورا در مدرسه متشکل از مدیر مدرسه جناب آقای احمدوند، معاون مدرسه جناب آقای صفاری و یکی از دانش آموزان سال چهارم تجربی آقای رضا اجاق تشکیل شد . این ستاد طی جلساتی چگونگی برگزاری انتخابات ، محل تبلیغ کاندیدها و چگونگی و مهلت تبلیغات و نحوه برگزاری انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داد . در راستای برگزاری این انتخابات جلسه دیگری در تاریخ 94/8/3 در مدرسه توسط ستاد برگزاری تشکیل شد و کارهای مربوط مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد روز سه شنبه مورخ 94/8/5 انتخابات با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شود و همچنین پنج نفر از اعضای هیأت اجرایی به نام های محمدمتین صمیمی، علی رحمانی، محمدرضا رستم پور، محمدرضا سلیمانی و امیرحسین گلپایگانی انتخاب و کارت های مربوط به این اعضا صادر گردید .

دانش آموزانی که در این انتخابات کاندید شده بودند روز 3 و 4 آبان در سر صف خود را به دانش آموزان معرفی کردند و از اهداف خود برای دانش آموزان توضیحات کامل و جامع دادند و تبلیغات خود را در جاهایی که از قبل آماده شده بود نصب کردند. در این ایام معاون مدرسه هم کارهای مربوط به آماده سازی مراسم را انجام می داد . از جمله  تهیه صندوق رأی ، تهیه برگه های تعرفه رأی و ......

در تاریخ 94/8/5 ساعت 9 صبح همان طور که از قبل برنامه ریزی شده بود هیأت اجرایی همراه با اعضای ستاد انتخابات کار خود را شروع کردند و از تمام دانش آموزان خواسته شد که در انتخابات شرکت کنند  و کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب نمایند. همه دانش آموزان در انتخابات شرکت کردند و انتخابات با حضور پرشور دانش آموزان برگزار گردید . پس از انتخابات، آرا شمارش شد و اعضای اصلی و اعضای علی البدل که 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر عضو علی البدل انتخاب و به دانش آموزان دیگر معرفی شدند . 

 
   
 

اسامی منتخبین انتخابات

شورای دانش آموزی دبیرستان غیردولتی پسرانه شرافت

(دوره دوم)

سال تحصیلی 95-94

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

تعدادآرای مأخوذه

1

محسن ترکاشوند

سوم تجربی

53

2

مرتضی عطائی

دوم ریاضی

33

3

علیرضا مهذب مرادیان

سوم ریاضی

31

4

علی الفتی

دوم تجربی

30

5

رضا اجاق

چهارم تجربی

30

اعضای علی البدل

6

عباس زنگنه

دوم انسانی

25

7

پوریا فراهانی

سوم ریاضی

24