همایش پیشگیری از آنفولانزای نوع A

مجتمع آموزشی شرافت در آبان ماه سال 88 همایش پیشگیری از آنفولانزای نوع A را با همکاری شهرداری منطقه 3  کرج  در سالن اجتماعات شهرداری برگزار نمود. در این همایش مسئول محترم بهداشت و درمان کرج، شهردار محترم منطقه 3 کرج، مدیریت محترم آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج و مدیریت محترم موسسه علمی شرافت حضور داشتند که به سخنرانی و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آنفولانزای نوع A پرداختند.