اعضای شورای دانش آموزی  

اسامی منتخبین انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان غیردولتی شرافت
سال تحصیلی90-89


اعضا...............................................................................تعداد رای
عادل حبیبی.....................................................52
امیرحسین احمدوند...........................................47
حمیدرضا زارع..................................................36
آرمین نوری.....................................................35
هادی عطایی......................................................28
سینا شفیعی......................................................27
احسان مرادی....................................................25

 
  گزارش جلسه  

جلسه اول (تاریخ 3/8/89)

جلسه اول شورای دانش آموزی با حضور مدیر و معاونین مدرسه برگزار شد که طی آن اعضای شورا به کادر اجرایی معرفی شدند. در این جلسه جناب آقای احمدوند در مورد اهداف مدرسه و تلاشهایی که باید در جهت پیشرفت هر چه بیشتر مدرسه درزمینه های علمی، فرهنگی و ... صورت پذیرد به ایراد سخنانی پرداختند.
و نتیجه این شد که با فعالیتهای منسجم شورا و همکاری کادر اجرایی و مدیر محترم، مدرسه به سوی پیشرفت روزافزون قدم بردارد.