پذیرفته شدگان دانشگاه سراسری (91-90)

 

*نام و نام خانوادگی*

*رشته قبولی*

*نام دانشگاه*

  رضا نرگس زاده

  مهندسی برق

سمنان

  عادل حبیبی

  مهندسی نفت

گرمسار

  سید سهیل شریفی

  مهندسی شهرسازی

گیلان

  امیرکریمی

  مهندسی صنایع

قم

عمران آذرنیاد

مهندسی عمران

رشت

هادی عطائی

پرتوشناسی

علوم پزشکی زنجان

سیدپوریا حسینی قشقائی

تکنسین اتاق عمل

علوم پزشکی البرز

محمدمهرآرا

الکترونیک

ارومیه

سهیل جواهری

مترجمی زبان انگلیسی

دماوند

آرمان پساینده

مهندسی نرم افزار

علم و صنعت
میلادنادری

مهندسی کامپیوتر

غیرانتفاعی بابل

هومن صمدپور

مهندسی برق

غیرانتفاعی قزوین

مهیارمظفری

مهندسی عمران

غیرانتفاعی قزوین

امیرقربان زاده

مهندسی نفت-اکتشافات

غیرانتفاعی اصفهان

مهدی شاطریان

مهندسی برق-کنترل

غیرانتفاعی قزوین

مهیار منصوری

 مهندسی صنایع

 غیرانتفاعی قائم شهر

میلاد محبی

مهندسی عمران

غیرانتفاعی آبیک

 

 

 

 

علی ثابتی اقدم

مهندسی خودرو

پیام نور کرج

احسان مرادی

مهندسی پزشکی

پیام نور کرج 

همایون ف خرمی

مترجمی زبان 

پیام نور ماهدشت 

مهدی روشنی

مدیریت پروژه

پیام نور قزوین
حسام عباس زاده

کاردانی برق

غیرانتفاعی قزوین

حمیدرضا زارع
کاردانی صنایع
غیرانتفاعی قزوین