دانش آموزان برتر میان ترم اول سال تحصیلی 92-91

 

کلاس اول A
امیرحسین قزوینی
رتبه اول
 محمدامین کردفروشانی
رتبه اول
سینا فصیح
رتبه دوم

آرمین تیموری
رتبه سومکلاس اول B
امین پالیزوان
رتبه اول

آرش باقیان
رتبه دوم
شایان صادقی
رتبه سوم


کلاس دوم ریاضی
امین صادقی
رتبه اول
محمدامیر عمران
رتبه دوم
مهدی ابوالحسنی
رتبه سوم


کلاس دوم تجربی

نیما حامدیان
رتبه اول
امیرحسین شیخ الاسلامی
رتبه دوم
امیرعرفان خوشیاری
رتبه سوم


کلاس سوم ریاضی

علیرضا کمائی
رتبه اول
 پوریا سلیمانی
رتبه دوم
محمدصادق صابری
رتبه سوم