...  

گزارش برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه شرافت

 

با نام و یاد خداوند متعال در تاریخ 18/7/91 ستاد شورا در مدرسه متشکل از مدیر مدرسه جناب آقای احمدوند و معاون پرورشی  آقای دیانی  و معاون آموزشی مدرسه آقای دست غیب  و یکی از دانش آموزان سال سوم آقای امیرحسین احمدوند تشکیل شد. این ستاد طی جلساتی چگونگی برگزاری انتخابات ، محل تبلیغ کاندیدها و چگونگی  و مهلت تبلیغات و نحوه برگزاری انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داد . در راستای برگزاری این انتخابات جلسه دیگری در تاریخ 29/7/90در مدرسه توسط ستاد برگزاری تشکیل شد و کارهای مربوط مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد روز چهارشنبه تاریخ 3/8/91 انتخابات با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شود و همچنین چهار نفر از اعضای هیأت اجرایی به نام های امیر حسین حسین خانلو، علیرضا قاسمی ، رضا سالارکیا ، علی ملک صنیع، انتخاب و کارت های مربوط به این اعضا صادر گردید .

دانش آموزانی که در این انتخابات کاندید شده بودند روز اول آبان در سر صف خود را به سایرین معرفی کردند و از اهداف خود برای دانش آموزان توضیحات کامل و جامع دادند . و تبلیغات خود را در جاهایی که از قبل آماده شده بود انجام دادند. در این ایام معاون پرورشی هم کارهای مربوط به آماده سازی مراسم از جمله تهیه صندوق رأی ، تهیه برگه های تعرفه رأی و ...... را انجام می داد .

در تاریخ 3/8/90 ساعت 9 صبح همان طور که از قبل برنامه ریزی شده بود هیأت اجرایی همراه با اعضای ستاد انتخابات کار خود را شروع کردند و از تمام دانش آموزان خواسته شد که در انتخابات شرکت کرده و کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب نمایند. همه دانش آموزان در انتخابات شرکت کردند و انتخابات با حضور پرشور دانش آموزان برگزار گردید . پس از انتخابات، آرا شمارش شد و اعضای اصلی و اعضای علی البدل که 5 نفر اعضای اصلی و 3نفر عضو علی البدل انتخاب  و به دانش آموزان دیگر معرفی شدند .

 
  ...  

اسامی منتخبین انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان شرافت
سال تحصیلی 92-91


1- اشکان شیرمحمدی..........پایه اول..........تعداد آرای ماخوذه:55..........عضو اصلی

2- امیرحسین احمدوند..........پایه سوم..........تعداد آرای ماخوذه:55..........عضو اصلی

3- امین صادقی..........پایه دوم..........تعداد آرای ماخوذه:38..........عضو اصلی

4- علیرضا امین نراقی..........پایه سوم..........تعداد آرای ماخوذه:30..........عضو اصلی

5- محمدرسول فرهادی..........پایه اول..........تعداد آرای ماخوذه:29..........عضو اصلی

6- علی زاده گرمی..........پایه سوم..........تعداد آرای ماخوذه:27..........عضو علی البدل

7- علی دائی جعفری..........پایه اول..........تعداد آرای ماخوذه:21..........عضو علی البدل