دانش آموزان برتر امتحانات پایانی اول سال تحصیلی 92-91

 

کلاس اول Aمحمدامین کردفروشانی
رتبه اول
اشکان شیرمحمدی
رتبه دوم
امیرحسین قزوینی
رتبه سومکلاس اول B
امین پالیزوان
رتبه اول

آرش باقیان
رتبه دوم
سجاد اکبری
رتبه سوم


کلاس دوم ریاضی

امین صادقی
رتبه اول
محمدامیر عمران
رتبه دوم
امیرحسین حسین خانلو
رتبه سوم


کلاس دوم تجربینیما حامدیان
رتبه اول
امیرعرفان خوشیاری
رتبه دوم
امیرحسین شیخ الاسلامی
رتبه سوم


کلاس سوم ریاضیعلیرضا کمائی
رتبه اول
شاهین شکوری
رتبه دوم
عرفان چهره نگار
رتبه سوم


کلاس چهارم ریاضی

رامین نصیری
رتبه اول

آرتین ولی پوری
رتبه دوم
مهدی حمامی
رتبه سوم