دانش آموزان برتر نوبت دوم سال تحصیلی 92-91

کلاس اول A

محمدامین کردفروشانی
رتبه اول

امیرحسین قزوینی
رتبه دوم

اشکان شیرمحمدی
رتبه سومکلاس اول B

امین پالیزوان
رتبه اول

آرش باقیان یزد
رتبه دوم

علی دائی جعفری
رتبه سوم


کلاس دوم ریاضی

 

امین صادقی
رتبه اول
امیرحسین حسین خانلو
رتبه دوم
مهدی ابوالحسنی
رتبه سوم


کلاس دوم تجربی

نیما حامدیان
رتبه اول
امیرعرفان خوشیاری
رتبه دوم
آرش عز ایازی
رتبه سوم


کلاس سوم ریاضی
علیرضا کمائی
رتبه اول
شاهین شکوری
رتبه دوم
محمدصادق صابری
رتبه سوم


کلاس چهارم ریاضی

آرتین ولی پوری
رتبه اول

آرمین مرادی
رتبه دوم

رامین نصیری
رتبه سوم