گزارش برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه شرافت

با نام و یاد خداوند متعال در تاریخ 23/7/92 ستاد شورا در مدرسه که متشکل از مدیر مدرسه جناب آقای احمدوند،  معاون پرورشی  آقای دیانی  و معاون آموزشی مدرسه آقای صفاری  و یکی از دانش آموزان سال دوم ریاضی آقای سینا فصیح تشکیل شد . این ستاد طی جلساتی چگونگی برگزاری انتخابات ، محل تبلیغ کاندیدها و چگونگی و مهلت تبلیغات و نحوه برگزاری انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داد . در راستای برگزاری این انتخابات جلسه دیگری در تاریخ 28/7/92در مدرسه توسط ستاد برگزاری تشکیل شد و کارهای مربوط مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد روز چهارشنبه مورخ 1/8/92 انتخابات با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شود و همچنین چهار نفر از اعضای هیأت اجرایی به نام های
امین صادقی، سینا فصیح، امیرمهدی صفی، علیرضا مهذب مرادیان و سینا سلطانی انتخاب و کارت های مربوط به این اعضا صادر گردید .

دانش آموزانی که در این انتخابات کاندید شده بودند روز 29 مهر در سر صف خود را به دانش آموزان معرفی کردند و از اهداف خود برای دانش آموزان توضیحات کامل و جامع دادند و تبلیغات خود را در جاهایی که از قبل آماده شده بود انجام دادند. در این ایام معاون پرورشی هم کارهای مربوط به آماده سازی مراسم را انجام می داد . از جمله  تهیه صندوق رأی ، تهیه برگه های تعرفه رأی و ......

در تاریخ 1/8/92 ساعت 9 صبح همان طور که از قبل برنامه ریزی شده بود هیأت اجرایی همراه با اعضای ستاد انتخابات کار خود را شروع کردند و از تمام دانش آموزان خواسته شد که در انتخابات شرکت کنند  و کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب کنند. همه دانش آموزان در انتخابات شرکت کردند و انتخابات با حضور پرشور دانش آموزان برگزار گردید . پس از انتخابات، آرا شمارش شد و اعضای اصلی و اعضای علی البدل که 7 نفر اعضای اصلی و 2 نفر عضو علی البدل انتخاب و به دانش آموزان دیگر معرفی شدند .

 

اسامی منتخبین انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان شرافت
سال تحصیلی 93-92

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

تعدادآرای مأخوذه

1

پژمان شاهبازی

دومB

38- عضو اصلی

2

مهدی ابوالحسنی

سوم ریاضی

36- عضو اصلی

3

امیررضا میکائیلی

اولB

35- عضو اصلی

4

امین قدیری

اولA

29- عضو اصلی

5

محمدرضا خانی

اولA

28- عضو اصلی

6

محمدرضا محبی

اولB

27- عضو اصلی

7

علی انوری

سوم ریاضی

27­- عضو اصلی

8

آرین اسماعیلی

اولB

26- عضوعلی البدل

9

مهدی سبقی

اولC

25- عضوعلی البدل