با نام و یاد خداوند متعال در تاریخ 93/7/27 ستاد شورا در مدرسه متشکل از مدیر مدرسه جناب آقای احمدوند،  معاون پرورشی  آقای دیانی  و معاون آموزشی مدرسه آقای صفاری  و یکی از دانش آموزان سال سوم تجربی آقای امیرحسین حسینی تشکیل شد . این ستاد طی جلساتی چگونگی برگزاری انتخابات ، محل تبلیغ کاندیدها و چگونگی و مهلت تبلیغات و نحوه برگزاری انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داد .

در راستای برگزاری این انتخابات جلسه دیگری در تاریخ 93/7/29در مدرسه توسط ستاد برگزاری تشکیل شد و کارهای مربوط مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد روز شنبه مورخ 93/8/3 انتخابات با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شود و همچنین چهار نفر از اعضای هیأت اجرایی به نام های رضا اجاق، امیرحسین ویسیان، محمدرضا سلیمانی و محمدمتین صمیمی انتخاب و کارت های مربوط به این اعضا صادر گردید .

دانش آموزانی که در این انتخابات کاندید شده بودند روز 30 مهر در سر صف خود را به دانش آموزان معرفی کردند و از اهداف خود برای دانش آموزان توضیحات کامل و جامع دادند و تبلیغات خود را در جاهایی که از قبل آماده شده بود انجام دادند. در این ایام معاون پرورشی هم کارهای مربوط به آماده سازی مراسم را انجام می داد . از جمله  تهیه صندوق رأی ، تهیه برگه های تعرفه رأی و ......

در تاریخ 93/8/3 ساعت 9 صبح همان طور که از قبل برنامه ریزی شده بود هیأت اجرایی همراه با اعضای ستاد انتخابات کار خود را شروع کردند و از تمام دانش آموزان خواسته شد که در انتخابات شرکت کنند  و کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب کنند. همه دانش آموزان در انتخابات شرکت کردند و انتخابات با حضور پرشور دانش آموزان برگزار گردید . پس از انتخابات، آرا شمارش شد و اعضای اصلی و اعضای علی البدل که 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر عضو علی البدل انتخاب و به دانش آموزان دیگر معرفی شدند . 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

تعدادآرای مأخوذه

1

شایان              باقری فر

سوم

94

2

عرفان              اربابی

اول

57

3

علی                  الفتی

اول

51

4

عباس               زنگنه

اول

50

5

آرمان             کهراری

اول

38

اعضای علی البدل

6

پوریا                سراجی

اول

34

7

محمد              افتخاری

اول

34