شرافت دبیرستانی متفاوت
 

"آیین نامه انضباطی مدرسه"

آیین نامه انضباطی دبیرستان شرافت علاوه بر اینکه هنگام ثبت نام به رویت دانش آموز می رسد، یک نسخه از آن در وب سایت مدرسه و همچنین تابلوی اعلانات قابل مشاهده است.

ضوابط و مقررات انضباطی دانش آموزان دبیرستان هوشمند پسرانه شرافت

1- به موقع در آموزشگاه حاضر شده و تاخیر ورود نداشته باشید .

2- در مراسم صبحگاهی حضور یافته و اجرای آن را محترم بشمارید .

3- در تمام دوران تحصیل به رعایت موازین اسلامی و اصول ومقررات آموزشی پرورشی و انضباطی مدرسه و انجام برنامه های روزانه آموزشی-پرورشی اهتمام ورزید .       ( سعی شایسته در یادگیری و تحصیل و حضور در فعالیتهای اجتماعی مدرسه و انجام فرائض دینی جزء وظایف است )

4- درصورتی که به دلیل بیماری یا هر دلیل دیگر قادر به حضور در کلاسنباشید ، بلافاصله معاون یا مدیر آموزشگاه را آگاه ساخته و در اولین روز حضور،گواهی مورد تایید جهت موجه کردن غیبت ارائه نمایید .

تذکر ( 1 ) : طبق آیین نامه انضباطی آموزشگاه ها تشخیص عذر موجه با مدیر آموزشگاه است .

تذکر ( 2 ) : طبق آیین نامه انضباطی غیبت غیر موجه ( بیش از 5 ساعت به صورت متوالی ) موجب اخراج از مدرسه خواهد شد .

5- در حفظ و مراقبت از ساختمان و امکانات و تجهیزات آموزشگاه کوشا بوده و چنانچه از سوی شما خسارتی متوجه اموال آموزشگاه گردد ، بلافاصله عین خسارت را جبران نمایید . ( تشخیص تقصیر با مسئولین آموزشگاه است )

6- هر دانش آموز مسئول حفظ اموال و وسایل و ملزومات خود می باشد .

7- بدون اطلاع و موافقت مسئولین آموزشگاه در ساعات غیر رسمی به مدرسه وارد و در ساعات رسمی از مدرسه خارج نشوید .

8- استفاده از لباس فرم آموزشگاه برای تمامی دانش آموزان الزامی می باشد.

9- رعایت احترام کامل را نسبت به اولیاء و معلمان آموزشگاه داشته باشید و با سایر دانش آموزان با احترام و خلق و خوی اسلامی برخورد نمایید. به مسائل اخلاقی و تربیتی و همچنین به تذکرات مسئولین آموزشگاه در این زمینه، توجه نمایید .

10- هرگاه رفتار انضباطی و پیشرفت درسیتان با مقررات مدرسه و موازین تربیتی مطابق نباشد و یا در انجام وظایف مقرر روزانه قصور داشته باشید و پس از راهنمائی های لازم بهبودی در رفتارتان حاصل نشود با تشخیص واحد آموزشی، اولیاء آموزشگاه این اختیار را خواهند داشت که اقدامات زیر را مبذول دارند :

الف ) اخطار شفاهی

ب ) اخطار کتبی و درج در پرونده تحصیلی .

پ ) تغییر کلاس درس در صورت امکان .

ت ) اخراج موقت 2 روزه از آموزشگاه با اطلاع ولی دانش آموز .

ث ) محرومیت از تحصیل در آموزشگاه .

11- موظف هستیدکه تا آخرین روز سال تحصیلی به خصوص اسفند ماه در مدرسه حضور داشته باشید ، در غیر اینصورت مسئولین مدرسه اجازه دارند طبق مقررات با شما برخورد نمایند .

12- موظف هستید جهت حضور در دفتر مشاوره بامشاور و دبیر مربوطه هماهنگی لازم را بعمل آورید.

13- پیرو بررسی نمرات در هر ماه و ارائه توصیه های لازم جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات توسط مشاور ، هرگونه بی توجهی و سهل انگاری توسط خود و خانواده تان موجب برخورد جدی مسئولان آموزشگاه خواهد بود .

14- به هیچ عنوان تلفن همراه ( موبایل ) با خود به آموزشگاه نیاورید .

15- موظف هستید هر روز قبل از مراسم صبحگاه حضور خود را به ثبت برسانید .

16- مسئولیت رفت و آمد دانش آموز درمسیر خانه و مدرسه به عهده اولیاء می باشد و مدرسه هیچ نوع مسئولیتی در این مورد ندارد .

مواردی که انجام آن کسر نمره انضباطی را به همراه خواهد داشت به شرح ذیل است:

* هر مورد غیبت غیر موجه : 0/5 نمره

* همراه داشتن موبایل: 2 نمره

* موارد انضباطی ( بلند بودن موها، بلند بودن ناخن و... ): 1 نمره

* اخراج از کلاس: 0/5 نمره

"آیین نامه تشویقات مدرسه"

دانش آموزانی که با حضور در فعالیت های آموزشی و پرورشی دبیرستان وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند با توجه به نوع عملکرد و موفقیتی که کسب نموده اند به یک یا چند مورد از روش های زیر مورد تشویق قرار می گیرند:

1- تشويق شفاهي در حضور دانش­ آموزان كلاس.

2- تشويق شفاهي در مراسم صبحگاهي در حضور كليه دانش­ آموزان.

3- اعطاي جايزه يا لوح تقدير با امضاء مدير مدرسه در حضور دانش ­آموزان و اولياي دانش ­آموزان منتخب.

همچنین علاوه بر اینکه  نفرات برتر آزمون های ماهانه مورد تشویق قرار می گیرند به برگزیدگان امتحانات پایانی نوبت اول جوایز ویژه ای اهدا خواهد شد.