اعضای شورای دانش آموزی  

اسامی منتخبین انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان غیردولتی شرافت
سال تحصیلی 89-88

اعضای اصلی:                                           تعداد رای
سید محمدحسین رضوی                                 57
عادل حبیبی                                                   48
هادی عطایی                                                  38
سید پوریا حسینی                                          28
سهیل شریفی                                                26


اعضای علی البدل
شهاب افتخاری                                              24
احسان مرادی                                                23

 
  مصوبات شورای دانش آموزی  

مصوبات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 89-88

1-      برگزاری مانور زلزله در تاریخ 8/9/1388                  

2-      فراخوان و برگزاری مسابقات احکام و نماز

3-      تجدید و ترمیم  و تجهیز کردن کتابخانه برای سال تحصیلی 90-89

4-      شناسایی و رفع مشکلات دانش آموزان دارای افت تحصیلی

5-      برگزاری کلاسهای تقویتی در طول سال برای دانش آموزان
6-      بررسی و بهبود مشکلات موجود در برنامه هفتگی

7-      تنظیم برنامه امتحانات کلاس برای جلوگیری از تداخل امتخانات

8-      تنظیم فراخوان مسابقات فوتبال

9-      دعوت و فراخوان دانش آموزان برای عضویت کتابخانه

10-  برگزاری مراسم شاد و مفرح تحت عنوان تجلیل از دانش آموزان الگو، نمونه و کوشا

11-  بررسی و پیشنهاد زمانبندی مناسب برای امتحانات

12-  تدارک و برگزاری مراسم جشن روز معلم