همایش

دبیرستان شرافت در طی سال های گذشته برگزارکننده همایشهای مختلفی از جمله همایش اصلاح الگوی مصرف و همایش پیشگیری از آنفولانزای نوع A بوده است که با امید به خدا این روند همچنان ادامه خواهد داشت.